Reklamacje


Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:

InnComm Sp. z o.o. 
ul. Staniewicka 14 lok 201, 
03-310 Warszawa 

lub w formie elektronicznej wypełniając 
Formularz Reklamacyjny

Jeżeli po otrzymaniu przesyłki nieposiadającej znamiona uszkodzenia podczas transportu odnotowałeś, że:

  • Towar jest uszkodzony
  • Posiada wadę fabryczną
  • Istnieją braki w przesyłce
  • Wysłano niewłaściwy produkt


Skorzystaj z naszej procedury reklamacji. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu: nr zamówienia, nr części, opis problemu oraz zdjęcie ewentualnego uszkodzenia Towaru. Jeśli masz inne pytania dotyczące reklamacji skontaktuj się z nami pod nr telefonu + 48 22 814 88 45


W celu skorzystania z procedury zwrotu Towaru
w ramach reklamacji należy wejść na stronę

https://szybkiezwroty.pl/inncomm


Wypełnić formularz i poczekać na akceptację. Po zaakceptowaniu reklamacji otrzymasz sms z kodem do dowolnego paczkomatu w Polsce, w którym nadasz swoją reklamację*

Klient nie ponosi kosztu wysyłki Towaru, jest on realizowany na koszt Sklepu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

* opcjonalna procedura/wg wyboru konsumenta

`

Pliki do pobrania: